MBT

TSS Containertransport

TSS Container 2

TSS (Transportsenteret Sør) er et heleid selskap av MBT. Største delen av virksomheten vår baserer seg på transport av skipscontainere og trekking av løstraller. Vi kan også hjelpe deg med kjøp/leie av brukte og nye skipscontainere, til for eksempel lagerplass. Vårt utgangspunkt er i hovedsak Kristiansand havn, og hoveddelen av kundene våre er dermed firmaer og privatpersoner i Aust og Vest Agder, men også andre deler av landet. Vi er også med jevne mellomrom ute i større havner i Europa (Hamburg, Rotterdam etc.). Her henter/leverer vi containere som ikke har tid til å vente på båttransport til / fra Norge. TID ER PENGER! Vi disponerer et 10 containerchassis og 3 sidelastere for transport av 20”, 40” og 45” containere, i tillegg har vi åpne semi trailere i alle varianter, for all slags kjøring av spesialtransport.

+47 38 27 90 00   E-mail post@mbt.as