MBT

HMSMBT er i dag en trivelig arbeidsplass. Ved hjelp av internkontroll ønsker vi å styrke denne trivsel, gjennom å påvirke det indre og ytre miljø med orden og renslighet for et godt helhetsinntrykk. MBT`s mål er å være en foregangsbedrift når det gjelder miljøbevarende tiltak.

Det er derfor helt nødvendig at alle ansatte bidrar til å redusere utslipp av avgasser til et absolutt minimum,  samt bidra aktivt internt og eksternt (overfor kunder) for et best mulig miljø innen avfallshåndtering.

+47 38 27 90 00   E-mail post@mbt.as